top of page

Cathrine Gilje 

I 1995 ble jeg ferdig eksaminert fra Kent Institute og Art and Design, Canterbury,England. Tilbake i hjembyen ble jeg med i atelierfellesskapet Sykkelfabrikken. I  2002 flyttet vi inn i nye lokaler, Stasjon K,  hvor jeg siden har hatt mitt atelier.

Siden jeg ble uteksaminert har jeg deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Norge og i Danmark. Har hatt separat utstilling i Stavanger Kunstforening, Galleri Gann og to ganger i Sandnes Kunstforening. I tillegg hadde jeg i 2010 en stor egeninitiert separatutstilling i det gamle nedlagte sykehuset i Sandnes. Der viste jeg stedsspesifikk tegning i over 30 rom. I 2013 deltok jeg sammen med 12 toneangivende norske tegnere i den kuraterte tegneutstillingen Tegning Nå i Spriten kunsthall og i 2020 deltok jeg på gruppeutstillingen Kongruens, som ble vist i Kunstsal Kinokino, Sandnes.

 

Jeg uttrykker meg hovedsaklig gjennom tegning og ulike grafiske teknikker, og gjerne i en kombinasjon. 

Bevegelse, tid og rom er tematikk som jeg har utforsket på ulike måter gjennom prosjektene mine. Først i forhold til min egen kropp, videre i forhold til familiekonstellasjoner i en organisk fabulerende kontekst og i det siste i mine tilnærminger i det botaniske univers. Bevegelse som et fysisk og immaterielle fenomen;  og som en følelse og måte å sanse på. Det eksistensielle avtrykket  en kropp eller en blomsterknupp avsetter over tid.

I avgangskatalogen fra studietiden i England brukte jeg et sitat fra Edward T Hall som her blir en passende avslutning på min korte selvpresentasjon.

«Space is that feature of existence, ultimately of being, which makes room for movement.»  Edward T Hall

Skjermbilde%202021-06-03%20kl.%2013.52_e

kontakt
 

Stasjon K, Art Studios 
Langgt. 58A, 4306 Sandnes
www.stasjon-k.com

936 19 098

Takk

bottom of page