top of page

2010

Sandnes sykehus - Stedspsifikk tegning

Det gamle sykehuset i Sandnes, som har stått tomt siden 2007, skal med tiden totalrenoveres og bygges om til et bo- og aktivitetssenter for eldre. Etter en liten befaringsrunde i desember 2009 så jeg her muligheter til å skape stedsspesifikk kunst. Jeg fikk positiv respons fra kommunen og mulighet til å låne bygget i et halvt år.

Møtet med dette forlatte bygget gjorde et sterkt inntrykk og det satte i gang en prosess. Jeg startet med å fotografere rom og detaljer som skilter på dører og hyller. Informasjonen virker absurd i denne settingen og hele scenografien får et surrealistisk preg over seg.

Denne atmosfæren har påvirket mine tanker og ved å sette mine spor oppstår nye fortellinger.

Separatutstilling

bottom of page