top of page

2000

Sandnes Legevakt  - Utsmykning

Stedspsifikk tegning

Via serigrafisk metode overførte jeg motiver fra mikrobiologien (celler og kromosomer) til glassplater som så ble montert sammen med eksisterende vinduer. 

Det var viktig for meg å utnytte de transparente glassflatene med sine muligheter for lys- og skyggevirkninger. Folien som er benyttet skaper en filtereffekt samtidig som den er med på å understreke cellenes rytme og komposisjon i rommet.

bottom of page