top of page

2008

Rogaland Kunstsenter  -Mysteries and Manners of habits of Being

 Jeg tar i dette tegneprosjektet  utgangspunkt i gamle familiebilder. Fremtreden og relasjonene mellom menneskene i slike tablåer blir videre kommentert gjennom tegneprosessen. Ved å legge til elementer eller trekke fra, abstraheres motivet til en viss grad og nye historier oppstår. Slik blir disse tegningene som nærstudier av menneskets hverdagslige omgivelser transformert til mentale virkelighetsbilder i en lett abstrahert form.

De fleste tegningene er på 150 x 190 cm store ark.

Involverte kunstnere: Magny Tjelta, Liv Eiene, Katrine Dille og Anne Helen Robberstad. 

bottom of page