top of page

2019

Sandnes Kunstforening - Botaniske improvisasjoner

Også i dette prosjektet har jeg tilnærmet meg planter og blomster i forskjellige stadier; fra frø, spirer og til avblomstring, som en metafor for livets forgjengelighet og kontinuerlige vekstprosesser. Mens tegningene i Botanisk Tilstand delvis ble utført etter observasjoner og dermed var mer beskrivende i form, velger jeg nå en noe mer sanselig og intuitiv innfallsvinkel til teknikk og tematikk. Fra et improvisatorisk ståsted bygges en samling av spor og former og slik søker jeg å skape et slags sansenes herbarium. I dette herbariet er det ytre og indre, det synlige og det usynlige, parallelle univers.

Separatutstilling

bottom of page