top of page

2017

Tysvær kunstlag- Botanisk tilstand  

I prosjektet undersøker vi ulike blomster og planter som vi ofte finner i stue og hage. I tillegg til å studere planter og blomster i egne og andres hager har vi vært på studietur til den botaniske hagen i Stavanger. Samlingen av skisser og fotografier fra feltarbeid ble videre bearbeidet i atelieret. 

I likhet med mange andre kunstnere gjennom tidene, tilnærmer vi oss  blomstens eksistens med ydmykhet og som et uttrykk for det temporære. Blomsten som en metafor for livet og døden med sine ulike stadier: fra knupp til avblomstring. Livets forgjengelighet gjelder hele klodens flora og fauna, og dette er noe vi søker et kunstnerisk uttrykk for.

Et samarbeidsprosjekt med Magny Tjelta.

bottom of page